MS Office - Excel, Word, Outlook

Microsoft Office je nejpoužívanější sada kancelářských aplikací na světě. Mezi nejžádanější programy patří Excel a Word. 

 

Školení v Microsoft Office je rozděleno do následujících modulů: 

 

1. Word (5x 2 hod)

Školení je rozděleno do pěti dvouhodinových lekcí, ve kterých se žák naučí pracovat v textovém editoru Word. Výuka není zaměřena jen na základní funkce, ale také na zdravé návyky, které přispívají k efektivnímu vytváření dokumentů. Během školení si žák vytvoří vlastní obrázkový manuál, který mu v životě poslouží jako přesný návod.

Obsah učiva rámcově:

 • psaní textu, nadpisů, opravy slov, formátování textu
 • formát odstavce, odsazení odstavců, mezery mezi odstavci, zarovnání
 • odrážky, zarážky, pravítko, tabulky
 • vkládání obrázků, grafika a objekty
 • styly, záhlaví a zápatí, číslování stránek, obsahy, rejstříky

Cena za individuální školení: 3000 Kč nebo 600 Kč za každou dvouhodinovou lekci.

Rozšíření

Výuku lze samozřejmě rozšířit, obsah rozšiřující výuky rámcově:

 • Hromadná korespondence
 • Revize, porovnání dokumentů
 • šablony

Rozšíření nebo kondiční výuka ve Wordu je účtována: 600 Kč za každou dvouhodinovou lekci.


2. Excel (5x 2 hod) 

Základní školení v Excelu je rozděleno do pěti dvouhodinových lekcí. Během výuky se žák naučí vytvářet tabulky, používat výpočetní a matematické funkce a hlavně získá myšlení, postupy a návyky potřebné k práci v Excelu. Přestože se jedná o základní školení, je rozsah učiva poměrně rozsáhlý a zabíhá do všech nejčastějších odvětví.

Obsah učiva rámcové:

 • Vytváření tabulek, tisk tabulek,
 • výpočty jednoduché, výpočty složitější
 • Početní a nejpoužívanější matematické funkce
 • grafy a práce s databázemi

Cena za individuální školení: 3000 Kč nebo 600 Kč za každou dvouhodinovou lekci.

Rozšíření

Výuku lze rozšířit až o cca 3 dvouhodinové lekce, ve kterých se žák naučí:

 • Logická funkce KDYŽ
 • Funkce SVYHLEDAT
 • Práce s kontingenční tabulkou
 • hypertextové odkazy, propojení sešitů

Rozšíření a kondiční lekce v Excelu lze individuálně naplánovat dle potřeby. Cena je 600 Kč za každou dvouhodinovou lekci.


3. Outlook (1x 2 hod)

Třetí nejpoužívanější kancelářskou aplikaci Outlook lze naučit za jednu dvouhodinovou lekci.

Obsah výuky rámcově:

 • nastavení a obsluha elektronické pošty
 • nevyžádaná pošta, automatický podpis
 • použití kalendáře, synchronizace dat s mobilním telefonem
 • úkoly, připomínky, poznámky

Cena za individuální školení: 600 Kč.


 4. PowerPoint (2x 2 hod)

Nejpoužívanější program pro vytváření prezentací lze ovládnout za dvě dvouhodinové lekce. Nejen že se žák naučí vytvářet prezentace, ale naučí se i vytvářet správné prezentace a prezentovat.

Obsah výuky rámcově:

 • struktura a posloupnost snímků
 • vkládání objektů, textových polí, obrázků
 • animace, přechody
 • pravidla správné prezentace
 • jak správně prezentovat

Cena za individuální školení: 1200 Kč nebo 600 Kč za každou dvouhodinovou lekci.

Softwarová škola Plzeň, Ladislav Kulatý, © 2012-2015, IČ: 00711756